duminică, 23 februarie 2014

Paşi prin Univers

Paşi prin Univers…un Univers al sinelui deschis către un infinit al cunoaşterii…
Spirit liniştit, aflat in pelerinaj spre un tărâm al  splendorilor…ce povestec prin imagini metaforice adevăruri ce vor fi revelate..
Căutări si regăsiri, fragmente ce recompun realităţi ale unei creaţii superioare înţelegerii noastre...
Bucuria descoperirii unui sine înnoit, parte dintr-un univers încă necunoscut pe deplin, produs al Creaţiei Divine.
Amurg si răsărit…şi două suflete contemplând …măreţia... în mângâierea blândă a unei brize de primăvară…